วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

วิธีการตรวจสอบ สังคมพุทธของเรา ว่าเป็นไปตามพุทธประสงค์หรือไม่

5 บทสรุป วิธีการตรวจสอบ สังคมพุทธของเรา ว่าเป็นไปตามพุทธประสงค์หรือไม่

พุทธประสงค์ ตรงกันข้าม
อิสระ ไม่อิสระ
ไม่มีชนชั้น แบ่งแยกชนชั้น
คุณธรรม อาวุโส
สงบ วุ่นวาย
ประชาธิปไตย อำนาจเผด็จการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ