วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

ธรรมะ หลวงพ่อ เปลี่ยน ปญญาทีโป วัดอรัญญวิเวก อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ เรื่อง สรุป ธรรมะ 3 ความพอดี

สรุป ธรรม รู้จักประมาณในการทำงาน
การทำงานเกินความพอดี ต่อกำลังของตน เป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์ขึ้น

สรุป ธรรม การบริหารทรัพย์สินในครอบครัว
การไม่พอดีในการบริหาร ทรัพย์สิน ของครอบครัวก็จะทำให้เกิดทุกข์

สรุป ธรรม ให้รู้จักความพอดีในการใช้ทรัพย์สินเงินทอง

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

กิจกรรม ธรรม ที่มิได้หวังผล สร้างพระพุทธรูปจำลอง พระพทธรูป ของโบราณ


ประวัติพระพุทธรูป โบราณ (พระเจ้าแสนแส้ หรือ พระเจ้าออกเหื่อ)
ณ. วัดร้าง บ้านสันดวงดี อ. เวียงแหง
http://www.youtube.com/watch?v=I9g2p4oxegA
http://www.youtube.com/watch?v=CFjbFY70ojE

คำสอนจาก หลวงพ่อ ทองคำ สำนักปฏิบัติธรรม บ้านสันกู่ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่เรื่อง การบรรลุ กับการเกิด

คำถาม: จากการสนทนาธรรมครั้งที่แล้ว เรื่อง อัฐิธาตุ เลยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเรื่องการบรรลุ และ การเกิด คือ สงสัยว่าในเมื่อ ท่าน เกจิ อาจารย์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมแล้ว สละ ละ แล้วซึ่งความเป็นตัวตน ร่างสลายกลายเป็นอัฐิธาตุแล้ว เราจะถือได้มั๊ยว่าท่าเหล่านั้น บรรลุถึงพระนิพพาน ไม่มาเกิดอีกแล้วได้หรือไม่
คำตอบจาก พระ อาจารย์: ต้องแยกกัน ระหว่างการบรรลุ กับการเกิด
  • การบรรลุ เมื่อ ท่าน เกจิ อาจารย์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมแล้ว สละ ละ แล้วซึ่งความเป็นตัวตน ร่างสลายกลายเป็นอัฐิธาตุ นั่นถือว่าเป็นการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดขั้นหนึ่ง แต่ถึงขั้นไหน บอกไม่ได้ เพราะตรงพระพุทธเจ้าบอกว่า ตนเท่านั้นที่รู้ หรือเรียกว่าเป็นปัจจักตัง
จะมาเกิดอีกหรือไม่ เราเคยเห็นเม็ดมะม่วงไหม
ศิษย์: ทำไมเหรอครับ
พระ อาจารย์: อะไรเป็นตัวที่ทำให้มันเกิดเป็นต้น
ศิษย์: เม็ด
พระ อาจารย์: เม็ด แล้วพอมันเริ่มงอก มันมีเปลือกมั๊ย มันสลายมั๊ย
ศิษย์: สลาย
พระ อาจารย์: งั้น ก็ไม่ใช่ เมล็ดอีกใช่มั๊ยที่เป็นตัวก่อให้เกิดต้น แสดงว่ามันอยู่ข้างในใช่มั๊ย เรามองเห็นมันมั๊ย
ศิษย์: ใช่ ไม่เห็น
พระ อาจารย์: คนก็เหมือนกัน มนุษย์ ก็เช่นเดียวกับสัตว์ ทั้งหลาย พืชก็เหมือนกัน เชื้อเกิดมันมีอยู่นิดเดียว มองไม่เห็น มนุษย์ ก็มีจิตที่เป็นเชื้อ มองไม่เห็น ดังนั้น การที่จะเกิดอีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้นั้นว่า จิตครั้งสุดท้ายพอใจที่จะมาเกิดอีกหรือไม่ อันนี้ พระพุทธเจ้าท่านก็ว่า เป็นปัจจักตัง อีกเช่นกัน

คำสอนจาก หลวงพ่อ ทองคำ สำนักปฏิบัติธรรม บ้านสันกู่ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่เรื่อง อัฐิธาตุ

คำถาม: เคยได้ยินมาว่า พระเกจิ ทำไมถึงเปลี่ยนธาตุได้ เป็นแก้วเป็น อะไรประมาณนี้ แม้กระทั่งพระพุทธเจ้า ก็เป็น พระบรมสารีริกธาตุ
คำตอบจาก พระ อาจารย์: เคยเห็นไหม
ศิษย์: เคยเห็นแต่รูป แต่ไป วัดถ้ากลองเพล หลวงปู่ขาว ก็เห็นวางอยู่ให้ดู แต่ก็ไม่แน่ใจ ว่าใช่ไหม
พระ อาจารย์: ถ้าเคยเห็น ก็แปลว่ามีใช่ไหม
ศิษย์: แล้วธาตุในร่างกายมนุษย์ เปลี่ยนได้อย่างไร
พระ อาจารย์: พูดผิด ตั้งคำถามผิด ธาตุจะเปลี่ยนได้อย่างไร
ศิษย์: อ้าว งง ครับ
พระ อาจารย์: ก็ธาตุในโลกนี้มีกี่ธาตุ มีธาตุอะไรบ้าง
ศิษย์: ดิน น้ำ ลม ไฟ มี 4 ธาตุ
พระ อาจารย์: แล้วอย่างนี้เราจะเปลี่ยน ลม เป็นดิน ได้มั๊ย น้ำ เป็นไฟ ได้มั๊ย
ศิษย์: ไม่ได้ แล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่อง อัฐิธาตุ
พระ อาจารย์: อ้าว ก็ในร่างกายเรา อะไร เป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ กระดูกเป็นอะไร
ศิษย์: น่าจะเป็น ดิน
พระ อาจารย์: ร่างกายมนุษย์ ก็เหมือนกับสัตว์ ทุกชนิด รวมปนกันอยู่เหมือนแกงโฮ๊ะ มะเขือ ที่อยู่ในนั้นก็คือมะเขือ แต่เมื่อเรานำมาปรุง เป็นแกงโฮ๊ะ เราก็เรียกว่า แกง โฮ๊ะ
ศิษย์: งง อีก แล้วเกี่ยวอะไรกับ เรื่อง อัฐิธาตุ
พระ อาจารย์: อ้าว ก็ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ก็เพียงแค่ ปฏิบัติ จนกระทั่งนำจิต ไปขัดเกลาจำแนก แร่ธาตุ ต่างๆในร่างกายออกมา จนกระทั่งหมดจด ละทิ้งความเป็นตัวตนอย่างแท้จริง ทุกสิ่งในสังขารก็กลับคืนสู่ธรรมชาติจนหมดสิ้นเมื่อละสังขาร เท่านั้นแล
ศิษย์: หลวงพ่อทำให้ผมทึ่งอีกแล้วครับ นั่น แสดงถึงว่า ทุกผู้ทุกคนก็มาจากจุดกำเนิดเดียวกันนั่นก็คือ ธรรมชาติ หรือ ถ้าพูดอีกนัยหนึ่ง ทุกคนเกิดมาบนโลกมนุษย์ ก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ได้ไหมครับ
พระ อาจารย์: ก็จะว่ากันอย่างนี้ก็ได้
ศิษย์: โอ้ แล้วทุกวันนี้คน ดิ้นรน หาฆ่าฟันกันเพื่อสิ่งใดเล่านี่ ถึงว่าพระพุทธองค์จึงตั้งศีลข้อ ปาณาติปตา ไว้เป็นข้อที่ 1

คำสอนจาก หลวงพ่อ ทองคำ สำนักปฏิบัติธรรม บ้านสันกู่ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่เรื่อง การถ่ายทอดความจำ

คำถาม: ทำไมนั่งปฏิบัติธรรม แล้ว จึงคิดเยอะ ?
คำตอบจาก พระ อาจารย์: แล้วที่คิดน่ะเป็นเรื่องของใคร เรื่องที่คิดใครเจอ
ศิษย์: ก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เราเจอ เอง
พระ อาจารย์: เป็นเรื่องคนอื่นเจอ ได้มั๊ย ถ้าเขาไม่ได้เล่าให้เราฟัง
ศิษย์: ไม่ได้
พระ อาจารย์: ดังนั้นสรุปแล้วเป็นเรื่องของเค้า หรือ ของเราที่รู้ ที่คิด
ศิษย์: เป็นเรื่องของเรา
พระ อาจารย์: แล้วเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิด หรือ เป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้ว ชาตินี้ หรือ ชาติที่แล้ว
ศิษย์: ชาตินี้ บางเรื่องก็นานจนลืม บางเรื่อง ก็เพิ่งเกิด บางเรื่องเป็นเรื่องที่เราคิดจะทำแต่ไม่ได้ทำ
พระ อาจารย์: เรามักจะถูกสอนว่า เรื่องสำคัญ เรื่องเร่งด่วน ให้จัดมันก็เลยมีหลายเรื่องที่เราละเลยไป แท้จริงแล้ว มันก็สำคัญหมดนั่นแหละ เรามัวแต่ไปทำสิ่งที่ได้รายได้ ที่เราคิดว่าสำคัญก่อน ก็เลยละเลยไปหลายเรื่อง จิตเรารู้ว่ายังไม่ได้ทำ ก็เลยมาแสดงให้เราดูว่ามันยังไม่เสร็จนะ ให้รีบไปทำซะ
ศิษย์: แล้วมันจะหยุดคิดได้อย่างไร
พระ อาจารย์: เรื่องนี้เป็นของเรา ใช่ไหม มันก็เหมือนข้อมูลที่เราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ใครเป็นคนเก็บ
ศิษย์: เราเก็บ
พระ อาจารย์: แล้วคนอื่นจะรู้ที่เก็บของเรามั๊ย
ศิษย์: ไม่รู้
พระ อาจารย์: แล้วคนอื่นจะลบข้อมูลของเราได้มั๊ย
ศิษย์: ไม่ได้
พระ อาจารย์: แล้วทีนี่ใครควรจะลบล่ะทีนี้ ความคิดเราเอง
ศิษย์: โอ้ เข้าใจแล้ว ขอขอบคุณ หลวงพ่อที่ให้ความกระจ่าง

เปิดตัวบทความฟรี Dhamma Delivery

ยินดีต้อนรับสู่บทความฟรีๆ ของ ธรรมะ Delivery (Dhamma Delivery) มุ่งเน้นเนื้อหาของ ธรรมมะปฏิบัติ ที่ได้จากการสนทนาธรรม หลังปฏิบัติ บทความนี้ ไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพียงแต่มุ่งเน้นการเผยแผ่ธรรมะ เท่านั้น
การ update ข้อมูลนั้นไม่ได้จำกัดช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับเวลาจะอำนวย สำหรับบทความ อื่นๆ หรือ ผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปิดประกาศไว้ ด้านขวามือของบทความ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถ คลิ๊ก เข้าไปดูได้ตามอัธยาศรัย