วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ธรรมะ หลวงพ่อ เปลี่ยน ปญญาทีโป วัดอรัญญวิเวก อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ เรื่อง เคล็ดลับการทำจิตให้ว่าง

เคล็ดลับการทำจิตให้ผ่องใส ก่อนถึงสภาวะจิตว่าง
1. ให้ศึกษาดูจิต และ อารมณ์ของตนว่าเรากำลังทุกข์เรื่องใด
เมื่อเรารู้แล้ว ให้เรานึกถึงบุญกุศล ผลบุญ และคุณงามความดีที่เราเคยได้ทำ และจดจำไว้ เพื่อมาคลายความเศร้าหมอง จนกระทั่งหมดไป
2. เก็บแต่เรื่องดีๆ เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขไว้ในจิตใจ
3. ให้นึกถึงแต่เรื่องที่เป็นสุข ก่อนเข้าอารมณ์กรรมฐาน
4. การงานต่างๆ ให้ตัดทิ้งให้หมด ในขณะนั่งปฏิบัติธรรม

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

ธรรมะ หลวงพ่อ เปลี่ยน ปญญาทีโป วัดอรัญญวิเวก อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ เรื่อง การพิจารณาตัวตน และการปล่อยวาง

ให้แยกกายออกมาเป็นส่วนๆ เพื่อที่จะได้รู้ว่า ตัวตนเรานั้นเป็นสิ่งสมมุติ ครั้นเมื่อเราแยกออกมาแล้ว ก็จะเห็นว่าไม่มีเขาไม่มีเรา ก็เปรียบเสมือนรถยนต์ ที่ถูกแยกชิ้นส่วนออกมา รถก็ไม่มีแล้ว ดังนั้นทุกสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนเป็นสิ่งเรียกที่เราสมมุติขึ้นมา