วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

วิธีแก้ปัญหาเมื่อโปรแกรมดิกชันนารี ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

วิธีแก้ปัญหาเมื่อโปรแกรมดิกชันนารี ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

แก้ปัญหาโดยการ Run as Administrator

เมื่อโปรแกรมดิกชันนารีบาลี ไทย ไม่สามารถ แก้ไขข้อมูล หรือ บันทึกข้อมูลได้ สาเหตุ เนื่องจาก Windows ไม่ให้เราแก้ไขระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม ดังนั้น เราสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โดยการ Run as Administrator โดยการ คลิ๊กเมาส์ด้านขวา ที่ ไอคอนของโปรแกรม ดังรูป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ